Tillstånd och ansökan

För att få lov att sprida aska till havs måste man ha tillstånd från Länsstyrelsen. Det får man genom att fylla i blanketten Ansökan om att strö ut aska på deras hemsida. Man kan skicka den antingen elektroniskt eller med vanlig post.

Till ansökan ska bifogas ett  Dödsfallsintyg  som man beställer från Skatteverket. En ansökan handläggs snabbt under förutsättning att den är komplett.

Inom ett år från kremeringen måste askan gravsättas/spridas. Det går således bra att invänta våren eller sommaren för dödsfall som inträffat under vinterhalvåret. Under tiden ska askan i normalfallet förvaras hos krematoriet eller hos kyrkogårdsförvaltningen. Även begravningsbyråerna kan sköta om förvaringen av aska.