Välkommen

De flesta människor känner lugn och harmoni vid havet och kanske är det därför som allt fler har som önskan att få sin aska spridd till havs. Vi erbjuder sjöbegravning, det vill säga askspridning till havs, med båt och certifierad kapten. Båten rymmer sällskap på upp till 10 personer.