Själva akten

Själva begravningsakten (askspridningen) tar normalt inte så lång tid. Om den avlidne inte lämnat några specifika önskemål så väljer de flesta anhöriga att göra en ganska enkel ceremoni. Det kan till exempel vara att lägga en blomma i vattnet, skänka en tanke till den avlidne och minnas. Efter akten är det vanligt att de närvarande samlas för minnesstund och en bit mat eller liknande.

Rosor på vatten