Officiant

Man kan välja att ha en borgerlig begravningsakt och ceremonin styrs då inte av något regelverk. Ceremonin utformas helt utifrån den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Till exempel en anhörig eller en arbetskamrat kan vara borgerlig officiant. Man kan också välja att låta en begravningsbyrån bistå med en officiant om man så vill.